Privacy & cookies

Je persoonlijke gegevens geef je liever niet zomaar af, dus wil je weten hoe ze worden gebruikt. Op deze pagina lees je er alles over.

Marksson Media is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via deze website en streeft ernaar dat verzamelde persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en in overeenstemming met de relevante privacywetgeving worden verwerkt.

 

Welke gegevens worden verwerkt?

Op deze website wordt geen gebruik gemaakt van formulieren waarbij persoonsgegevens ingevuld dienen te worden. Wél worden persoonsgegevens die via e-mail worden verstuurd verwerkt. Deze persoonsgegevens worden bewaard zolang dat nodig is voor de volledige beantwoording of afhandeling ervan. Wanneer ze niet langer nodig zijn zullen naar redelijkheid maatregelen worden genomen om gegevens te vernietigen of anonimiseren.

We hanteren daarbij de volgende bewaartermijnen:

Offerteaanvraag: maximaal 2 jaar
Klantgegevens: maximaal 5 jaar (wanneer sprake is van een commerciële relatie)

 

(deze pagina wordt nog bewerkt en aangevuld)